SPY-F189U

Electronic Football Scoreboard

3

Size:180X95cm
Control mode:Wireless RF Control

New Style football scoreboard, for more details pls contact steven@scoreboardsport.net


                                                                                                           < Back