SPY-F126

Electronic Football Scoreboard

2

Size:120X60cm
Control mode:Wireless RF Control

New Style football scoreboard, for more details pls contact steven@scoreboardsport.net


                                                                                                          < Back